นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัท พรีเชียส ชิบปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “พีเอสแอล”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวและตระหนักถึงความคาดหวังของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในบทบาทของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซต์นี้

นโยบายคุกกี้
เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.preciousshipping.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้

คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความและตัวเลขขนาดเล็ก ที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน แท็บเล็ตของท่าน หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาของท่าน บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ใช้เพื่ออะไร?
คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการบริการทราบว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของท่านเคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการมาก่อน โดยคุกกี้จะถูกนำไปใช้เพื่อช่วยให้เข้าใจว่าเว็บไซต์หรือบริการถูกใช้อย่างไร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ของท่าน ช่วยจดจำการตั้งค่าของท่าน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านโดยทั่วไป โดยคุณสมบัติของคุกกี้ที่ถูกใช้บนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ:

 • เพื่อจัดการการตรวจสอบของผู้เข้าชมเว็บไซต์และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มั่นใจในการทำงานอย่างเหมาะสมของระบบตรวจสอบ
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์การใช้งานและอำนวยความสะดวกในการเรียกดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนด “เส้นทางทางเทคนิค” สำหรับการเข้าชม
 • จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับ “คุกกี้” ของแบนเนอร์ข้อมูลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้พบเห็นหลังจากตกลงยอมรับคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน

ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

ประเภทของคุกกี้ซึ่งอาจถูกใช้ในเว็บไซต์นี้

 1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าถึงคุณสมบัติของเว็บไซต์ ทั้งนี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากปราศจากการรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อรวบรวมข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เข้าชม และช่วยให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้เข้าเยี่ยมชมได้ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่ได้จัดเก็บจะเป็นข้อมูลนิรนามและถูกใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์เท่านั้น
 3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ ของผู้เยี่ยมชมและตัวเลือกต่าง ๆ ที่ผู้เยี่ยมชมได้กำหนดรวมถึงภาษาที่ใช้บนเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม คุกกี้ประเภทนี้สามารถจดจำการตั้งค่าของท่านเพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของเว็บไซต์ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นได้ PHPSESSID

JSESSIONID

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ  รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้ __utmc

_hjIncludedInPageviewSample

_hjTLDTest

_gid

__utma

__utmb

__utmt

__utmz

_hjid

_ga

_hjAbsoluteSessionInProgress

_hjFirstSeen

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ fbsr_340486642645761


การให้ความยินยอม
การติดตั้งคุกกี้บางประเภทอยู่ภาพใต้ความยินยอมของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งแรกท่านจะถูกถามว่าท่านตกลงให้ติดตั้งคุกกี้ประเภทต่าง ๆ หรือไม่ ซึ่งระบบจัดเก็บคุกกี้จะเริ่มทำงานหลังจากที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อและสามารถตรวจสอบ แก้ไข หรือถอนความยินยอมในการให้ความยินยอมของท่านโดยใช้วิธีการต่าง ๆ ดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของ “การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้”

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้
บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้  หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

อย่างไรก็ตาม การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้โดยเฉพาะของเว็บไซต์ดังกล่าว โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ บริษัทฯ แนะนำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้
บริษัทฯ อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการใช้คุกกี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายฉบับนี้ ยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ปัจจุบัน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สําคัญใดๆ

ช่องทางการติดต่อ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล:                        บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)                  (66) 02-696-8800             legal@preciousshipping.com
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:            คุณสิรสา สุภาวศิน                                              (66) 02-696-8854             sirasa@preciousshipping.com

นโยบายฉบับนี้ได้ถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google