ชุมชน
TH2019-001
TH2018-001
 EN2017-004
TH2017-001
 IssueGratitude
 EN2016-001
 TH2016-003
 TH2016-002
 TH2016-001
 Donation-TMDD-T
 

The-17-Hom-bah-hai-nong-projectT
scholarship-to-mmtc-2015T

 

mmtc-graduation-day-T

 

Blood-Donation-2015T
โครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 15” คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

Hom Bha Hai Nong TH 2013

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556

Scholarship 2013 TH

รางวัลให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ปี 2556

Blood Donation Awards 2013 TH

การบริจาคโลหิต ปี 2556

Blood Donation 2013 TH

งานวันเด็ก ปี 2556

National Children Day TH 2013

การบริจาคโลหิต ปี 2555

Donation2012 T  

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2555

Scholarship2012 T  

การบริจาคโลหิต ปี 2554

donation3.jpg บริษัทฯ ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที่สำนักงานบริษัทฯ มาเป็นประจำ และในปี 2554 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม มีจำนวนโลหิตรวม 3,500 ซีซี  

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2554

บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษามูลค่า 1,284,800 บาท แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ได้รับคัดเลือกเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา mmtc2011_2.jpg  

โครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 14” คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

mmtc2011_1.jpg ในภาพ : นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ พร้อมด้วย นาย โคคา วี. สุดาการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนพาณิชย์นาวี ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

mmtc2011.jpg ในภาพ : นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ พร้อมด้วย นาย โคคา วี. สุดาการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริจาคหอพักมูลค่า 25 ล้านบาท

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ “พีเอสแอล” มอบอาคารหอพักมูลค่า 25 ล้านบาทแก่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อาคารนี้จะใช้เป็นหอพักสำหรับนักเรียนของวิทยาลัยที่มาจากทั่วจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง nasic2.jpg จากภาพ: แขกผู้มีเกียรติ ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รับมอบอาคารจากนายคูชรู วาเดีย กรรมการบริหาร บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) และนายไจปาล มันสุขานี กรรมการ บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา)  

การบริจาคโลหิต ปี 2553

บริษัทฯ ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที่สำนักงานบริษัทฯ มาเป็นประจำ และในปี 2553 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ มีจำนวนโลหิตรวม 17,850 ซีซี donation2  

มอบเงินสนับสนุน “โครงการห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 12”

บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน “โครงการห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 12”จัดโดยคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เป็นจำนวน 80, 466 บาท เพื่อซื้อเครื่องเครื่องฉายภาพและสร้างเวทีกิจกรรม แก่โรงเรียนวัดบางกระเจ้า จังหวัด สมุทรสาคร MMTC oct09 ในภาพ : มร. มาโนช คูมา ซิงข์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกล (ที่สองจากซ้าย) บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา วงษ์วิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกองเรือ (ซ้ายสุด) ร่วมมอบเช็คเงินสดมูลค่า 80,466 บาท แก่ตัวแทนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนพาณิชย์นาวี วันที่ 3 กรกฎาคม 2552

บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษามูลค่า 328,800 บาท แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ได้รับคัดเลือก เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี MMTC july09 ในภาพ : เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 มร. โคคา วี. สุดาการ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ (ขวา) บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  และ นาวาโท วรกิจ นิธิตานันท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (ซ้าย)  

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนพาณิชย์นาวี วันที่ 10 มีนาคม 2552

20 มีนาคม 2552 ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษามูลค่า 480,980 บาท แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ได้รับคัดเลือก เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี MMTC.jpg ในภาพ : เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 มร. โคคา วี. สุดาการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ (แถวหน้า ขวา) บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และ นาวาโท วรกิจ นิธิตานันท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (แถวหน้า ซ้าย)  

สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ “พีเอสแอล” ได้ตกลงที่จะบริจาคเงิน 25 ล้านบาท แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี nasic1 ในภาพ : นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ มอบของที่ระลึกซึ่งจัดเตรียมโดยนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช แก่ มร.ไจปาล มันสุขานี กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

การบริจาคโลหิตใันวันที่ 14 มกราคม 2552

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือ จีพี กรุ๊ป ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ โดยได้รับความร่วมมือจากสภากาชาดไทย donation1

ณ โอกาสนี้ มีผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งสิ้น 57 คน  จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาคทั้งหมด 19,950 ซีซี คุณ มูนีร ฮาชิม  กรรมการบริหาร พีเอสแอล เข้าร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย (รูปบน)  
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ พีเอสแอล ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้และสนับสนุนการเรียน การสอน ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

MOU2

ในภาพ: คุณศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ที่ 3 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ มร. ไจปาล มันสุขานี กรรมการบริหาร บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา)  
พีเอสแอล ร่วมมอบเหรียญทองแก่นักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

MMTC02

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (พีเอสแอล) มอบเหรียญทองแก่นักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ประเทศไทยที่มีผลการเรียนดีเด่น ในภาพ : มร. โคคา วี. สุดาการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ พีเอสแอล กำลังมอบเหรียญทองแก่นักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2550 จัดขึ้นวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551  
พีเอสแอล มอบตำราวิชาการแก่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
MMTC01 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (พีเอสแอล) มอบตำราวิชาการแก่ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนนักเรียนเดินเรือภายในศูนย์ฝึก ในภาพ : มร. โคคา วี. สุดาการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ พีเอสแอล มอบตำราวิชาการแก่ผู้อำนวยการ ส่วนการศึกษา ผอ. อารีย์ พิจิตกล้าเอี่ยม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  
สมทบเงินบริจาควันคนพิการ

บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสมทบเงิน 100,000 บาทแก่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการอบรมความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่คนพิการ cripple_day.jpg ในภาพ : มร. โคคา วี. สุดาการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ ได้เข้ารับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันคนพิการครั้งที่ 43 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ณ หอประชุมใหญ่สวนอัมพร  

โรงเรียนบ้านวังสนวน

cadet3.jpg ภาพโรงเรียนบ้านวังสนวน จ. นครราชสีมา ซึ่งทางบริษัทพรีเชียส ชิปปิ้งได้ร่วมสมทบเงินให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ในการซ่อมแซมอาคารเรียน และติดตั้งระบบไฟฟ้า  

โรงเรียนบ้านค้อ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมาบริษัทพรีเชียสชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณธีระ วิภูชนินิ กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นตัวแทนมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียน การสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรินทร์ teera1  

สมทบเงินโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 10” คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสมทบเงินจำนวน 100,000 บาท ในการซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างห้องสมุด แก่โรงเรียนบ้านวังสนวน จังหวัดนครราชสีมา IMG_0247.jpg  

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ พีเอสแอล มอบเงิน 40,000 บาท แก่ยุวมุสลิมบ้านปากลัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาในงานกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2551 ในภาพ : พลเรือเอก ดร. อำนาจ จันทนมัฎฐะ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กำลังมอบเช็คเงินสดให้แก่คุณกิตติศักดิ์ แสงมาน ประธานอำนวยการการจัดงาน cd  

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

kd.jpg บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษามูลค่า 165,000 บาท แก่นักศึกษาวิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ในภาพ : มร. โคคา วี. สุดาการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือ (ที่สองจากขวา) บริษัทพรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายนริส ลิขสิทธิพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (ขวาสุด)

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google