ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และพนักงานได้สนับสนุนทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลอื่นด้วย บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องานด้านสุขภาพและความปลอดภัยเท่าเทียมกับงานเชิงพาณิชย์และงานด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร กล่าวคือ มีการกำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน ระบบการจัดการทางด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยอยู่ภายใต้พื้นฐานหลักการว่าอุบัติเหตุสามารถป้องกันหากมีการกำหนดและบริหารความเสี่ยง

การดูแลให้ลูกเรือแต่ละคนได้พักผ่อนเพียงพอเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากความเหนื่อยล้าและความเครียดบนเรือ อนุสัญญา STCW 95 และอนุสัญญา ILO 180 ได้กำหนดระยะเวลาพักขั้นต่ำสำหรับลูกเรือ

กองเรือของบริษัทซึ่งมีทั้งเรือธงไทย และเรือธงสิงคโปร์ได้ยื่นสัตยาบันสารแห่งอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล (MLC) เรือทุกลำของบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ MLC อย่างครบถ้วน

ข้อกำหนดด้านสมรรถภาพทางการแพทย์ของบริษัทนั้นสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เป็นผลให้บริษัทพบกรณีที่เกี่ยวข้องกับความฟิตหรือความเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยในหมู่นักเดินเรือและลูกเรือ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google