การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น แต่กล่าวโดยรวมแล้ว ยังคงเป็นแหล่งสำคัญของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก

เมื่อกล่าวถึงการลดคาร์บอน ภาคการเดินเรือต้องมีบทบาทมากขึ้นในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากภาคส่วนนี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งในด้านสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้นำกรอบการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ TCFD มาใช้เพื่อระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผนวกเข้ากับนโยบายการจัดการของบริษัทฯ กรอบ TCFD ได้แสดงขั้นตอนการดำเนินงานขององค์ประกอบหลักทั้งสี่ ได้แก่: การกำกับดูแล กลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย


รายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ปี 2565 icon download
เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

สมาชิกใน

   

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google