การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการค่อยๆเข้าไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม การจัดตั้งและขยายกองทุนเพื่อทำกิจกรรมชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบความคิดและการทำงานอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ ต่อไป

โครงการแจกอาหาร

“Service to others is the rent you pay for your room on Earth” – Mohammed Ali

กรุงเทพฯ กำลังประสบปัญหากับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชนที่เปราะบางในเมือง

การให้คืนแก่สังคมท้องถิ่นนั้นอยู่ในรหัสพันธุกรรมของเรา ซึ่งสำหรับ พรีเชียส ชิพปิ้ง นั้นนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้ร่วมแจกอาหารกล่องจำนวน 60,000 มื้อที่จัดเตรียมโดยอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในเขตห้วยขวางและคลองเตยของเมืองตลอดระยะเวลาสามเดือน

ขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องในภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้

อยู่อย่างปลอดภัย เข้มแข็ง สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน!

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี (MMTC)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี (MMTC) โดยในปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 และ ปี 2553 บริษัทฯ ได้ให้ทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 438,000 บาท 1,671,000 บาท 1,005,000 บาท 1,119,000 บาท 1,194,080 บาท 1,633,900 บาท 1,264,960 บาท 1,100,000 บาท 1,345,400 บาท 2,131,900 บาท 2,339,800 บาท และ 2,355,120 บาท ตามลำดับ แก่นักเรียนที่ขาดแคลนเงินทุน

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560  
ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 394,940 บาท และจำนวน 799,140 บาท ตามลำดับรวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,194,080  บาท ให้แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ได้รับคัดเลือกเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียนตลอดปีการศึกษา ภาพแสดงอาจารย์และนักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีพร้อมด้วยนายเซบาสเตียน คาร์โดโซ่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือพีเอสแอล

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559
ในเดือนมกราคม และเดือนสิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 952,900 บาท และจำนวน 681,000 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,633,900 บาท ให้แก่นักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ได้รับคัดเลือกเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักเรียนตลอดปีการศึกษา

ภาพแสดงอาจารย์และนักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีพร้อมด้วยนายโคคา วี. สุดการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือพีเอสแอล และนายเซบาสเตียน อาร์คานโจคาร์โดโซ่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองเรือพีเอสแอล

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในตลาดการขนส่งสินค้า ซึ่งเรือของบริษัท ได้รับการว่าจ้างแบบเหมาลำและแบบเช่าเหมาลำ

ติดต่อเรา

Precious Shipping PCL
No. 8, North Sathorn Road,
G, 7th, 8th, and 9th floors,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 Thailand

 

ติดต่อ
Tel: +66-2-6968800
ติดตาม

Subscribe to Our Newsletter

JOIN US!

Sign up to keep up to date on our latest NEWS

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google