วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 

 kh 

นายกำธร ศิลาอ่อน

กรรมการอิสระ,

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 


 kh  

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

กรรมการผู้จัดการ,

กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 kw 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์

กรรมการอิสระ,

กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 jm 

นางลิน เยน ค็อก

กรรมการอิสระ,

กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800