วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

 

Interesting Videos

 

–– Chintana Naree - Underway at Heroya, Norway (Aug. 2018)

 

 

 

–– Inthira Naree - Calling at Saint Petersburg

 

Precious Shipping

–– An Incredible Journey

 

PSL's ship simulator is an excellent facility for training our captains and crews. But it's never looked as exciting as in this fun video from Rizzo and Capt Nares which they filmed during a recent group tour of the simulator.

Be prepared to be thrilled...

Watch the video below

 

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800