วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2562
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2561
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2560
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2559
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2558
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2557
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2556
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2555
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2554
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2553
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2552
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2551
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2550
icon download
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 2549
icon download

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800