วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563
Interview, Debates & Seminars
JJJ                  Interview for Splash Extra December 2019
KHMay18                  In My World: Exclusive interview with Khalid Hashim - SeaTrade Interview, May 2018
moneychannel 23052018                  Money Channel 23 May 2018
CEO Talk                  Thammasat University, Rangsit Campus (Thailand) - CEO Talk Series invitation for presentation to Mr. Khalid Hashim on 02 May 2018
CIMB: Invitation Letter for Logistic Day on 21 November 2017                  CIMB: Invitation Letter for Logistic Day on 21 November 2017
Structural Overcapacity - Nor-Shipping 2017 Agenda Ocean                  Structural Overcapacity - Nor-Shipping 2017 Agenda Ocean
BOI_TIR_sep2016                  BOI's Thailand Investment Review - Sep 2016 issue
Business DNA                  Business DNA
moneychannel 14022013                  Money Channel 14 February 2013
bloomberg 11feb2010                  Bloomberg 11 February 2010
bloomberg 29july2009                  Bloomberg 29 July 2009
bloomberg 25feb2009                  Bloomberg 25 Febuary 2009
bloomberg 26jan2009                  Bloomberg 26 January 2009

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800