วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในระดับที่ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้รับผิดชอบงานในส่วนนี้เอง นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป สามารถแน่ใจได้ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วโป หากต้องการส่งคำถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางติดต่อโดยตรงทางอีเมล์ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือติดต่อผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อผู้ติดต่อ

ตำแหน่ง

อีเมลล์

โทรศัพท์

 คุณ คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  กรรมการผู้จัดการ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  66 2696 8801
 คุณ กอตัม คูรานา  กรรมการ (การเงิน)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  66 2696 8858
 คุณ สมปรารถนา เทพนภาเพลิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงินและบัญชี) เลขานุการบริษัท  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  66 2696 8856

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800