วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

 

ข้อมูลนำเสนอผู้ถือหุ้น

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

SET Opportunity Day Quarter 4/2019
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2019
icon download
SET Thailand Focus 2019, 28th August 2019
icon download
SET Opportunity Day Quarter 2/2019
icon download
SET Opportunity Day Quarter 1/2019
icon download
PSL AGM 2019
icon download
SET Opportunity Day Quarter 4/2018
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2018
icon download
SET Opportunity Day Quarter 2/2018
icon download
SET Opportunity Day Quarter 1/2018
icon download
PSL AGM 2018
icon download
SET Opportunity Day Quarter 4/2017
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2017
icon download
SET Opportunity Day Quarter 2/2017
icon download
SET Opportunity Day Quarter 1/2017
icon download
PSL AGM 2017
icon download
SET Opportunity Day Quarter 4/2016
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2016
icon download
SET Opportunity Day Quarter 2/2016
icon download
SET Opportunity Day Quarter 1/2016
icon download
PSL AGM 2016
icon download
SET Opportunity Day Quarter 4/2015
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2015
icon download
SET Opportunity Day Quarter 2/2015
icon download
SET Opportunity Day Quarter 1/2015
icon download
PSL AGM 2015
icon download
SET Opportunity Day Quarter 4/2014
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2014
icon download
SET Opportunity Day Quarter 2/2014
icon download
SET Opportunity Day Quarter 1/2014
icon download
PSL AGM 2014
icon download
SET Opportunity Day Quarter 4/2013
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2013
icon download
SET Opportunity Day Quarter 2/2013
icon download
SET Opportunity Day Quarter 1/2013
icon download
PSL AGM 2013
icon download
SET Opportunity Day Quarter 4/2012
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2012
icon download
SET Opportunity Day Quarter 2/2012
icon download
SET Opportunity Day Quarter 1/2012
icon download
SET Opportunity Day Quarter 4/2011
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2011
icon download
SET Opportunity Day Quarter 2/2011
icon download
SET Opportunity Day Quarter 1/2011
icon download
SET Opportunity Day Quarter 4/2010
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2010
icon download
SET Opportunity Day Quarter 2/2010
icon download
DBS Vickers Pulse of Asia 8 Jul 2010
icon download
SET Opportunity Day Quarter 1/2010
icon download
SET Opportunity Day Quarter 4/2009
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2009
icon download
SET Opportunity Day Quarter 2/2009
icon download
SET Opportunity Day Quarter 1/2009
icon download
SET Opportunity Day Quarter 4/2008
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2008
icon download
SET Opportunity Day Quarter 2/2008
icon download
SET Opportunity Day Quarter 1/2008
icon download
SET Opportunity Day Quarter 4/2007
icon download
SET Opportunity Day Quarter 3/2007
icon download

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800