วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2563

 

งบการเงิน
ปี ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
สิ้นปี

 

งบการเงิน

MD&A งบการเงิน MD&A งบการเงิน MD&A งบการเงิน MD&A

2563

Download2

Download

           

2562

logo zip

Download

logo zip

Download

logo zip

Download

Download

Download

2561

logo zip

Download

logo zip

Download

logo zip

Download

Download

Download

2560

logo zip

Download

logo zip

Download

logo zip

Download

Download

Download

2559

logo zip

Download

logo zip

Download

logo zip

Download

Download

Download

2558

logo zip

Download

logo zip

Download

logo zip

Download

Download

Download

2557

logo zip

Download

logo zip

Download

logo zip

Download

logo zip   Download

2556

logo zip

logo acrobat

Download

Download

Download

Download

Download

Download

2555

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

2554

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

2553

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

2552

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

2551

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

2550

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

2549

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

2548

 

Download

 

Download

Download

 

Download

Download

2547

 

Download

 

Download

 

Download

 

Download

2546

 

 

 

 

 

 

 

Download

2545

 

 

 

 

 

 

 

 

2544

 

 

 

 

 

 

 

 

Legends

FS - Financial Statements

MD&A - Management Discussion and Analysis

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800