วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

 

รายงานประจำปี

 

                                                                 
  2562   2561  2560  2559
Pages from AR PSL2014 T                                                                 
 2558  2557  2556  2555  2554
                                                                 
 2553  2552  2551  2550  2549
                                                                 
 2548  2547  2546  2545  2544

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800