วันจันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2563

 

รายงานสรุปข้อมูลประจำปี

รายงานสรุปข้อมูลประจำปี

ดาวน์โหลด

รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2562
icon download
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2561
icon download
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2560
icon download
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2559
icon download
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2558
icon download
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2557
icon download
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2556
icon download
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2555
icon download
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2554 icon download
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2553 icon download

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800