วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

 

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562
icon download
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2561
icon download
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2560
icon download
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2559
icon download
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2558
icon download
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2557
icon download
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2556
icon download
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2555
icon download
สารจากคณะกรรมการบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2555 icon download
รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2555
icon download
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2554 icon download

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800