วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2563
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป็นบริษัทเดินเรือที่มีความโดดเด่นที่สุดในโลก โดยให้บริการอย่างยอดเยี่ยมเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าโลก  
ค่านิยม
  • ความซื่อสัตย์สุจริต
  • ความยั่งยืน
  • ธรรมเนียมปฏิบัติ
  • นวัตกรรม

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800