วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

 

วันที่ เวลา รายการ สถานที่
18 พฤศจิกายน 2563 15:20 - 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 สิงหาคม 2563 10:00 - 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พฤษภาคม 2563 10:00 - 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2563 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 กุมภาพันธ์ 2563 09:00 - 10:00 น. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พฤศจิกายน 2562 10:10 - 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2562 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 สิงหาคม 2562 15:20 - 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2562 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 พฤษภาคม 2562 15:20 - 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2562 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 กุมภาพันธ์ 2562 10:10 - 11:10 น. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พฤศจิกายน 2561 15:20 - 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2561 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 สิงหาคม 2561 09:00 - 10:00 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2561 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 พฤษภาคม 2561 15:20 - 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2561 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4 เมษายน 2561 14:00 น. การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม
14 กุมภาพันธ์ 2561 10:10 - 11:10 น. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7 พฤศจิกายน 2560 10:10 - 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2560 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 สิงหาคม 2560 10:10 - 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2560 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 พฤษภาคม 2560 15:20 - 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2560 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4 เมษายน 2560 14:00 น. การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม
2 มีนาคม 2560 15:20 - 16:20 น. Oppotunity Day - Foreign (Financial Statement Q4/2016) อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
www.set.or.th/oppdayforeign
14 กุมภาพันธ์ 2560 10:10 - 11:10 น. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 พฤศจิกายน 2559 10:10 - 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2559 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สิงหาคม 2559 07:00 - 17:00 น. กิจกรรมเยี่ยมชมเรือ "สริตา นารี" ท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง
11 สิงหาคม 2559 15:20 - 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2559 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 พฤษภาคม 2559 15:20 - 16:20 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 1 ปี 2559 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 มีนาคม 2559 14:00 น. การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม
16 กุมภาพันธ์ 2559 10:10 - 11:10 น. บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 4 ปี 2558 ห้องประชุม 603 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800