วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562

 

ติดต่อนักวิเคราะห์

 

บริษัท

นักวิเคราห์

ติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณสุนทร  ทองทิพย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) คุณอิศรา  เลิศสุดคนึง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณสุพพตา  ศรีสุข This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Merrill Lynch (Singapore) Paul Dewberry This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณจรูณพันธ์  วัฒนวงศ์ mail-icon
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสยาม ติยานนท์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800