วันเสาร์, 07 ธันวาคม 2562

 

คณะกรรมการสรรหา

 

  

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

กรรมการอิสระ

 

  

นายกำธร ศิลาอ่อน

กรรมการอิสระ

 

  

นางลิน เยน ค็อก

กรรมการอิสระ

 

รายงานคณะกรรมการสรรหา

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

รายงานคณะกรรมการสรรหา 2561
icon download
รายงานคณะกรรมการสรรหา 2560
icon download
รายงานคณะกรรมการสรรหา 2559
icon download
รายงานคณะกรรมการสรรหา 2558
icon download

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800