วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2563

 

คณะกรรมการสรรหา

 

  

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

กรรมการอิสระ,

ประธานคณะกรรมการสรรหา

 

  

นายกำธร ศิลาอ่อน

กรรมการอิสระ,

กรรมการสรรหา

 

  

นางลิน เยน ค็อก

กรรมการอิสระ,

กรรมการสรรหา

 

รายงานคณะกรรมการสรรหา

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

รายงานคณะกรรมการสรรหา 2562
icon download
รายงานคณะกรรมการสรรหา 2561
icon download
รายงานคณะกรรมการสรรหา 2560
icon download
รายงานคณะกรรมการสรรหา 2559
icon download
รายงานคณะกรรมการสรรหา 2558
icon download

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800