วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 

  

นายกำธร ศิลาอ่อน

กรรมการอิสระ,

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 

  

รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์

กรรมการอิสระ,

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 

 kcs 

นายกิริต ชาห์

กรรมการ,

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2562
icon download
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2561
icon download
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2560
icon download
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2559
icon download
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2558
icon download

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800