วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

 

 kh 

นายกำธร ศิลาอ่อน

กรรมการอิสระ,

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

 

 kw 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์

กรรมการอิสระ,

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

 

 jm 

นางลิน เยน ค็อก

กรรมการอิสระ,

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

 

 

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2562
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2561
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2560
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2559
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2558
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2557
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2556
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2555
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2554
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2553
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2552
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2551
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2550
icon download
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2549
icon download

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800