วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563
เรือสั่งต่อใหม่

 

SF130133

No.

Hull No.

Ship Name

Type

DWT

Builder

Date of Delivery

Expected Delivery
Date

1

331

Ananya Naree Bulk Carrier 33,857 ABG Shipyard

14-Jun-11

 

2

334

Benjamas Naree Bulk Carrier 33,780 ABG Shipyard

26-Mar-12

 

3

GY807

Apiradee Naree Bulk Carrier 56,512 Wuhan Guoyu Logistics Group Co.Ltd. and Yangzhou Guoyu Shipbuilding Co.Ltd. 

10-Aug-12

 

4

GY808

Baranee Naree Bulk Carrier 56,441 Wuhan Guoyu Logistics Group Co.Ltd. And Yangzhou Guoyu Shipbuilding Co.Ltd. 

19-Sep-12

 

5

GY809

Chayanee Naree Bulk Carrier 56,548 Wuhan Guoyu Logistics Group Co.Ltd. And Yangzhou Guoyu Shipbuilding Co.Ltd. 

22-Oct-12

 

6

GY810

Daranee Naree  Bulk Carrier 56,588 Wuhan Guoyu Logistics Group Co.Ltd. And Yangzhou Guoyu Shipbuilding Co.Ltd. 

29-Nov-12

 

7

335

Chintana Naree Bulk Carrier 33,945 ABG Shipyard

15-Jan-13

 

8

CC200-01

 Apinya Naree Cement Carrier 21,136 Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co.Ltd.  25-Mar-14

 

9

CC200-02

 Boonya Naree Cement Carrier 21,159 Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co.Ltd.  12-Jun-14  

10

Sam13010B

 Inthira Naree Bulk Carrier 63,468 Sainty Marine Corporation Ltd.  3-Jul-14

 

11

Sam13009B

 Issara Naree Bulk Carrier 63,516 Sainty Marine Corporation Ltd.  16-Jul-14

 

12

CC200-03

 Chanya Naree Cement Carrier 21,114 Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co.Ltd.  03-Sep-14

 

13

CC200-04

 Danaya Naree Cement Carrier 21,149 Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co.Ltd.  06-Jan-15

 

14

BC385-11

 Vipha Naree Bulk Carrier 38,851 Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co.Ltd.  30-Apr-15

 

15

SF130124

Sarita Naree Bulk Carrier 62,964 Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. 27-Oct-15  

16

SF130125

Sarika Naree Bulk Carrier 63,023 Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. 28-Oct-15  

17

BC385-12

 Viyada Naree Bulk Carrier 38,716 Shanhaiguan New Shipbuilding Industry Co.Ltd.  06-Jan-16

 

18

SF130128

Savitree Naree Bulk Carrier 63,016 Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd.& Jiangsu Ruihai International Trade Co.,Ltd.  21-Apr-16

 

19

SF130126

Savita Naree Bulk Carrier 62,970 Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. 07-Jul-16  

20

SF130129

Sunisa Naree Bulk Carrier 63,007 Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd.& Jiangsu Ruihai International Trade Co.,Ltd.  08-Oct-16

 

21

SF130127

Sarocha Naree Bulk Carrier 63,047 Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd.  18-Apr-17

 

22

SF130130

  Bulk Carrier 64,000 Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd.  

"Cancelled"

23

SF130131

  Bulk Carrier 64,000 Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd.  

"Cancelled"

24

SF130132

  Bulk Carrier 64,000 Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd.  

"Cancelled"

25

SF130133

  Bulk Carrier 64,000 Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd.  

"Cancelled"

26

Sam14017B

  Bulk Carrier 64,000 Sainty Marine Corporation Ltd.  

"Cancelled"

27

Sam14018B

  Bulk Carrier 64,000 Sainty Marine Corporation Ltd.  

"Cancelled"

28

Sam14019B

  Bulk Carrier 64,000 Sainty Marine Corporation Ltd.  

"Cancelled"

29

Sam14020B

  Bulk Carrier 64,000 Sainty Marine Corporation Ltd.  

"Cancelled"

30

Sam14021B

  Bulk Carrier 64,000 Sainty Marine Corporation Ltd.  

"Cancelled"

31

Sam14022B

  Bulk Carrier 64,000 Sainty Marine Corporation Ltd.  

"Cancelled"

32

Sam14023B

  Bulk Carrier 64,000 Sainty Marine Corporation Ltd.  

"Cancelled"

33

Sam14024B

  Bulk Carrier 64,000 Sainty Marine Corporation Ltd.  

"Cancelled"

34

Sam14025B

  Bulk Carrier 64,000 Sainty Marine Corporation Ltd.  

"Cancelled"

35

Sam14026B

  Bulk Carrier 64,000 Sainty Marine Corporation Ltd.  

"Cancelled"

36

Sam14027B

  Bulk Carrier 64,000 Sainty Marine Corporation Ltd.  

"Cancelled"

37

Sam14028B

  Bulk Carrier 64,000 Sainty Marine Corporation Ltd.  

"Cancelled"

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800