วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

 

รายงานจากคณะกรรมการ

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

รายงานจากคณะกรรมการ 2562
icon download
รายงานจากคณะกรรมการ 2561
icon download
รายงานจากคณะกรรมการ 2560
icon download
รายงานจากคณะกรรมการ 2559
icon download
รายงานจากคณะกรรมการ 2558
icon download
รายงานจากคณะกรรมการ 2557
icon download
รายงานจากคณะกรรมการ 2556
icon download
รายงานจากคณะกรรมการ 2555
icon download

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800