วันอังคาร, 07 กรกฎาคม 2563

 

คณะกรรมการบริษัท

 

 AC 

 

นายธีระ วิภูชนิน

ประธานคณะกรรมการบริษัท

 

 kamtorn1 

 

นายกำธร ศิลาอ่อน

กรรมการอิสระ

 

 kh 

 

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

กรรมการผู้จัดการ

 

 kw 

 

นายคูชรู คาลี วาเดีย

กรรมการ

 

 nks6 

 

นางสาว นิชิต้า ชาห์

กรรมการ

 

 kcs1 

 

นายกิริต ชาห์

กรรมการ

 

 chaipatr1 

 

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

กรรมการอิสระ

 

 pavida1 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์

กรรมการอิสระ

 

 lin 

 

นางลิน เยน ค็อก

กรรมการอิสระ

 

 iks1 

 

นายอิษฎ์ชาญ ชาห์

กรรมการ

 

 GK 

 

นายกอตัม คูรานา

กรรมการ / กรรมการบริหาร

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

...

ที่อยู่

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-6968800